Liigu sisu juurde
Tagasi avalehele
Infortar development manager Imre Mürk.

Vastutustundlik ettevõtlus

Infortari prioriteetideks on alati olnud nii inimesed, ressursid kui ka keskkonnahoid. Investeerimiseesmärkide põhjalik hindamine eeldab erinevate komponentide põhjalikku analüüsi, kuna kõik kolm komponenti mõjutavad otseselt ettevõtte tulemuslikkust. 

Elame rohepöörde ajastul – eesmärk muuta kogu Euroopa, sh Eesti majandusruum aastaks 2050 kliimaneutraalseks on kahtlemata meie aja suurim, kogu Euroopat mõjutav poliitiline valik, mis muudab ühiskonna kõiki struktuure: riigivalitsemist, ettevõtlust, teaduse ja tehnoloogia arengut jne.

Sellest tulenevalt tajume Infortaris iga päevaga üha rohkem, et rahvusvahelise investeerimisgrupina on meie jaoks üha olulisem mõista ärikeskkonda kujundavaid rohepöördega kaasnevaid poliitilisi ja ühiskondlikke suuri muutusi ning reageerida ettevõttena oma ärilistes valikutes sellele adekvaatselt ja õigeaegselt. Ettevõtte arengu huvides on järjest tähtsam paremini mõõta ja mõista ka seda, kuidas mõjutab meie grupi ettevõtete äritegevus ümbritsevat füüsilist elukeskkonda, selle mitmekesisust ja kestlikkust ning kuidas haakub ühiskonna rohepöördeliste poliitiliste valikutega.

Rohepöördest, õigemini sellega kohanemisest on Infortari jaoks saanud väga oluline strateegiline väljakutse. Sestap on mul väga hea meel teiega jagada Infortar grupi esimest kestlikkuse (ESG) aruannet. Tegemist on meie grupi esimese ESG raportiga, mis on oma olemuselt röntgenipilt sellest, kuidas Infortar grupi ettevõtted mõjutavad oma tegevusega otseselt keskkonda (eelkõige CO2 ekvivalendina arvestatult), käsitledes ettevaatavalt ka nn väljast-sisse kliimamuutustest tulenevaid võimalikke riske meie tegevusvaldkondadele.

AS Infortari 2023 kestlikkusaruanne

Imre Mürk
Arendusjuht