Liigu sisu juurde

Ratsionaalsed investeerimisotsused

Pikaajaline investeerimisstrateegia.

Investeerimine ettevõtmistesse, mis lisavad väärtust ja toetavad investeeringute omavahelist sünergiat.

Aktiivne investor, kes osaleb otsustamisprotsessis ning võtab vastutust.

Tugev meeskond

Usaldusväärne, avatud ja sihikindel meeskond on pikaajalise edu võtmeks.

Laiade kogemuste ja teadmistega juhtkond leidmaks uusi väärtust pakkuvaid investeeringuid.

Unikaalne platvorm

Hajutatud ja kõrgete sisenemisbarjääridega rahvusvaheline portfell.

Ligipääs suuremahulistele lähiregiooni investeerimisvõimalustele.

Väärtuse kasv

Eesmärk saavutada stabiilne ja keskmisest kiirem investeeringute väärtuse kasv.

Tugev varade baas loob aluse stabiilseks ja hajutatud rahavooks.

Infortari uudiskirjaga liitumine

Finantsnäitajad

2023 (mln eurot) (9 kuud) 2022 (mln eurot) (12 kuud)
EBITDA 106 120
Puhaskasum 270 96
Puhaskasum tavapärasest äritegevusest (9 kuud) (Ei sisalda Gaso ostu badwill mõju summas 159 mln eurot) 110 96
Pikaajalised laenud 287 204
Varad kokku 1 431 1 107
Omakapital 772 569
Raha ja ekvivalendid 90 60